verras me

Mohammed over Debateville

Mohammed is een 14-jarige Brusselaar die twijfelt of hij politieker wil worden of een eigen bedrijf wil starten in de autosector. Politiek leek voor hem een lange tijd verder weg te liggen omdat hij de Nederlandse taal niet beheerste. Toen hij las over Debateville, de organisatie die debatten voor jongeren faciliteert, heeft hij niet getwijfeld om zich in te schrijven, dat was echt iets voor hem.

Mohammed sprak nog niet veel Nederlands voor hij in contact kwam met Debateville, vandaag kan hij vlot een gesprek voeren. Tijdens de debatten mogen ze zelf kiezen wie ze willen zijn, Mohammed heeft al meerdere keren de eerste minister gespeeld. Hij debatteert dan over vragen zoals ‘Is een advocaat belangrijker dan een bakker?’. Iemand die zorgt voor gerechtigheid in de stad is belangrijk, maar zonder eten kunnen we niet leven. Hij vertelt over zijn overwinningen, maar ook over de nederlagen in de debatten.

Bij Debateville ontdekte hij hoe goed hij is in overtuigen en argumenteren. Hij geniet van de wisselwerking tussen de andere leden, elkaar uitdagen en treiteren. Vandaag is hij steeds meer overtuigd dat hij toch voor politieker wil gaan.

Ik word minister van financiën!

Vlaanderen investeert in Debateville omdat…

Debateville de sociale mobiliteit en cohesie bevordert door jongeren essentiële vaardigheden bij te brengen via debat en argumentatiekracht. De organisatie focust op taal- en communicatievaardigheden, kritisch denkvermogen en sociale vaardigheden. Debateville organiseert wekelijks naschoolse debat- en spreekvaardigheidsateliers waar tieners in de grootstad de kennis en vaardigheden ontwikkelen om hun maximaal potentieel te bereiken. De organisatie deelt haar methodologie via debatworkshops en dialoogtrajecten met scholen en jeugdwerkingen, ook met de rest van Vlaanderen.

verras me